Virkningsmekanisme

Når kroppen opplever berøringen fra «Bowen-grepet», sendes det impulser via nervesystemet til hjernen. Hjernen sender signaler tilbake til kroppen, som balanserer og stimulerer energiflyten. Virkningen angis å trenge helt ned på cellenivå, noe som resulterer i dyp avspenning. Det er når kroppen har oppnådd dyp avslapping, at den foretar finjusteringer og løser opp i spenninger og blokkeringer. Kroppens selvreparerende egenskaper er aktivert!

Alle våre muskler og indre organer er omgitt av bindevev, og mange mener at også bindevevet, Facia, sender informasjon mellom de forskjellige kroppsdelene. Når en del av kroppen blir stimulert utløser dette vibrasjoner gjennom bindevevet til andre deler av kroppen.

Ved å utføre de løse «Bowen-grepene» over bestemte punkter på kroppen, vil spenninger i ulike kroppsdeler kunne løses opp, og muskler og sener forlenges som en følge av dette. Dette vil igjen gjøre at smerten minsker eller blir borte. 

Balansen kan gjenopprettes både fysisk, mentalt og følelsesmessig. 

Nervesystemet kommuniserer med hele kroppen.